นิวซีแลนด์ 6 วัน 4 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

นิวซีแลนด์ ประเทศที่มีความงดงามของธรรมชาติไม่รู้ลืม นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ

นิวซีแลนด์ 6 วัน 3 คืน สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)

นิวซีแลนด์ ดินแดนสวรรค์บนดิน มาแล้วจ้า(party popper) PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY ระยะเวลา    6 วัน 3 คืน สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH) เดินทาง พฤษภา - กันยายน ราคาเริ่มต้น 47,999 รวมวีซ่าแล้วจ้าาาาาาาาา หอคอยสกาย

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5วัน 3คืน สายการบินการบินไทย TG

ดินแดนมหัศจรรย์นิวซีแลนด์  เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์  ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ