ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน สายการบินฟินน์แอร์ [AY]

THE BALTIC RIM ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ทัวร์ : Europe เส้นทาง : Lithuania-Latvia-Estonia-Finland ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน สายการบิน : Finnair ราคาเริ่มต้น: 59,900.- นำท่านเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร์ เยือนสี่ป