ลาว 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

มหัศจรรย์...วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง สักการะ พระธาตุหลวง ชมอนุเสาวรีย์ประตูชัย ราคาเริ่มต้น 13,900 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)

ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)

ลาว..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน พักดี 4 ดาว ตักบาตข้าวเหนียว วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี เดินทาง มิ.ย.-ก.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 12,900.-

ลาว เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) ราคา เริ่มต้น 12,900 พัก 4 ดาว  อยู่สบาย นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณ๊ หลวงพระบาง