โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน ADRIATIC FANTASIES โครเอเชีย ประเทศที่มีความน่าสนใจทั้งด้านเมืองเก่าแก่ที่มีอายุย้อนหลังไปนับพันปี ทั้งมีประวัติศาสตร์สืบเนื่องกระทั้งปัจจุบัน รวมทั้งลักษณะ ภูมิประเทศที่มีความงดงามของโขดหินปูนริมฝั