โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน กาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)

โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาต้าร์แอร์เวย์ส (QR) ราคาเริ่มต้น  39,300 วอร์ซอ        นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ  700 ปี มีความเก่าแ

โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)

โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาต้าร์แอร์เวย์ส (QR) สัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางงดงามและดินแดนทางประวัติศาสตร์และศาสนา ประเทศโปแลนด์  นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงาม  วอร์ซอ     นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และย