💥Songkran Festival💥
🇨🇳คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง เเชงกรีลา 6วัน5คืน🇨🇳
👉11-16 เม.ย.<29,900>รับได้16ที่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย(FD)

👉รวมวีซ่ากรุ๊ป
🌁ภูเขาหิมะมังกรหยก
🏞หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
🌅สระน้ำมังกรดำ
🌆อุทยานน้ำหยก
🏙เมืองโบราณลี่เจียง 🏙IMPRESSION 🍱 พิเศษสุกี้เห็ด
🥗 อาหารกวางตุ้ง

อ่านโปรแกรม Click …. sp คุนหมิง- ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกีร่า- 6วัน5คืน