📯📣โปรแกรมใหม่จ้าาาา📣📯
#ทัวร์ไต้หวัน  #เที่ยวไต้หวัน
#ทัวร์สงกรานต์
#เข้าเกาสงออกเถาหยวน
💕ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน

เดินทางวันที่ 13 – 17 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

อ่านโปรแกรม Click …. TT ซุปตาร์… ฉึกฉึก ปู๊นๆ (13-17 APR 19) เข้าเกาสง-ออกเ