ทัวร์พม่ามหาเฮง ไหว้พระ เสริมบารมี 4 วัดดัง🎊

ราคา 4,499 ***ราคาดังกล่าวเป็นราคารวมทิปแล้ว ลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแม้แต่บาทเดียว***

✨Highlight✨

บินเช้า กลับค่ำ สายการบินไทยไลออนแอร์ (SL)
🙏🏻4 มหาพุทธบูชาสถาน
🙏🏻มหาเจดีย์ชเวดากอง
🙏🏻พระนอนตาหวาน
🙏🏻พระงาทัตจี
🙏🏻ขอพรเทพทันใจ