ล่องเเม่น้ำอิรวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา
พระพุทธรูปชะเวเมียตมัน เจดีย์ชเวซานดอว์ เมืองแปร

มหัศจรรย์….เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 9,999.- พักดี 4 ดาว

สายการบินนกแอร์ (DD)