ทัวร์พม่า บินรับบุญ   (3วัน 2คืน) 🔻

✨Highlight✨
บินเช้า กลับค่ำ สายการบินไทยไลออนแอร์(SL)
🏩พักดี 4 ดาว
🙏🏻3 มหาพุทธบูชาสถาน
🙏🏻มหาเจดีย์ชเวดากอง
🙏🏻เจดีย์ชเวมอดอร์
🙏🏻พระธาตุอินทร์แขวน
🙏🏻ขอพรเทพทันใจ