เที่ยวฟิน บาห์เรน ลอนดอน สโตนเฮนจ์ 6 วัน 3 คืน-GF 🇬🇧

🛫เดินทาง🛫📅เดือน ก.ย. – ธ.ค. 62📅💰 ราคาเริ่มต้น 29,990.-💰

🗿สโตนเฮนจ์
⛪โบสถ์เมืองบาธ
🏙️จัตุรัสกราฟัลก้าร์
🏙️จัตุรัสรัฐสภา
🕌พระราชวังเวสต์มินสเตอร์
💒หอนาฬิกาบิ๊กเบน
🎡ลอนดอนอาย
🕌พระราชวังบัคกิ้งแฮม
⛪พระมหาวิหารเซนต์พอล
🕌มัสยิดกลาง
🏯ป้อมปราการบาห์เรน
⛩️ประตูสู่บาห์เรน
🛒ตลาดพื้นเมือง
🔻อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง, เยือนสนามสโมสร เชลซี หรือ อาร์เซนอล