EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (เซอร์แมต)ฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น: 55,900.-
• ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล • เที่ยวฟลอเรนซ์(Florence)เมืองแห่งศิลปะแห่งแคว้นทัสคานีย์ (Tuscany) • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) • ชมยอดเขามัตเตอร์ฮอร์น(Matterhorn) ณ เมืองเซอร์แมต • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง(Chillon Castle) ที่เมืองมองเทรอซ์ • ช้อปปิ้งสินค้าเต็มอิ่มที่กรุงปารีส (Paris) ประเทศฝรั่งเศส