ทัวร์ไต้หวัน… ปายเที่ยวกับฉันไม่ต้องหวั่ยอะรัย..เที่ยวแบบสบายๆๆ
(>)โปรก็ถูกใจนะยู..บินไฟล์ทเช้า…กลับไฟล์ทค่ำ
ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562… จองด่วน !!
พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง
สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์

TAIWAN HANSA 4D3N BY TG
กำหนดการเดินทาง
05-08 / 14-17 / 20-23 ตุลาคม 2562
03-06 / 09-12 / 17-20 / 26-29 พฤศจิกายน 2562
03-06 / 08-11 / 15-18 / 25-28 / 27-31 ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 25,300.-บาท*/ท่าน